Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen Hukuki Sorumluluğu altına alan zorunlu bir sigorta şeklidir.