İnşaat Sigortası

Mühendislik Sigortalarının en gelişmiş ve modern ürünlerinden olan İnşaat All Risk Sigortası, müteahhit kuruluşlar için ciddi bir güvence olmuştur. İnşaat All Risk Sigortası yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden, tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içinde, doğal afetler, (deprem, sel, seylan, toprak kayması, fırtına) yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık, şantiye işletme kazaları, dikkatsizlik, sabotaj vb. doğa, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği çok geniş bir risk yelpazesini güvence altına almaktadır. İnşaat firmanıza yaptıracağınız İnşaat All Risk Sigortası oluşabilecek tüm olumsuzlukları teminat altına alır.