Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

18.05.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6503 sayılı afet sigorta kanunu” gereği teminat altına alınması zorunlu bir sigorta şeklidir.

Her gün deprem riski ile karşı karşıya olan ülkemizde, konutunuzu zorunlu deprem sigortası yaptırarak güvence altına alabilirsiniz. DASK Sigortası yapılması zorunlu olan, depremin (deprem sonucu yangın, deprem sonucu infilak ve deprem sonucu yer kayması dahil) sigortalı binalarda ve temellerinde doğrudan neden olacağı maddi zararların sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alındığı bir deprem sigortasıdır.