Kasko Sigortası

Aracın kullanan idaresi dışında uğrayacağı maddi zararları karşılamaktadır.

Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtların gerek hareket, gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve dış etkiler neticesinde sabit ve hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi , düşmesi gibi kazalara; aracın yanması, çalınması veya çalınmaya teşebbüsü neticesinde uğrayacağı maddi zararı temin eder.